ரியாக்ஷன் டைம் என்பது நீங்கள்  ஒரு செயலை/நிகழ்வை உணர்ந்து செயல்பட எடுக்கும் நேரமாகும்.  இதை கணக்கிட,  பிபிசி ஒரு பிளாஷ் கோப்பைத் தயாரித்து வெளியிட்டுள்ளது.  அதை என் வலைத் தளத்தில் ஏற்றியுள்ளேன்.   

உங்கள் ரியாக்ஸன் டைமை  அறிந்து கொள்ள இங்கே செல்லவும்


0 Comment(s)

CO.CC:Free Domain