பொதுவாக youtube-ல் இருந்து .flv கோப்புகளாக தான் தரவிறக்கம் செய்ய முடியும்.  இந்த கோப்பு வகைகளை mp4 ipod-களில் காணயிலாது. எதாவது வீடியோ கண்வர்டரை கொண்டு மாற்ற வேண்டியதிருக்கும்.  அப்படியில்லாமல், உங்கள் ஃபயர்பாகஸ் உலாவியில் இருந்து கொண்டே,  youtube-ல் இருந்து நேரடியாக mp4 கோப்புகளாக தரவிறக்கம் செய்திடலாம். 

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள லிங்க்கை (Get Youtube Video) அப்படியே இழுத்துக் கொண்டு,  ஃபயர்பாகஸில் இருக்கும் ”Bookmark Toolbar"-ல் வைத்து விடவும்.  இனி நீங்கள் youtube இணைய தளத்தில்  வீடியோகளைக் காணும் போது, இந்த லிங்கைச் சொடிக்கி தரவிறக்கம் செய்திடுங்கள்.


Get Youtube Video

0 Comment(s)

CO.CC:Free Domain