பிளாக்கர் தமிழிலும் சேவை தருகிறது.  உங்கள் டாஷ் போர்டை தமிழில் மாற்ற http://draft.blogger.com - ற்குச் செல்லவும்.  அங்கு தமிழ் மொழியைத் தேர்வு செய்யவும்.  மேலும் "வரைவில் உள்ள பிளாகரை எனது இயல்புநிலை டாஷ்போர்டாக அமைக்கவும்." என்ற செக் பாக்ஸை டிக் செய்யவும்.  இனிமேல் எப்போதும் போல உங்கள் www.blogger.com -ல் உள்நுழைந்தால் டாஷ்போர்ட் தமிழில் இருக்கும்.

2 Comment(s)

  1. Anonymous // 8/31/2008 06:02:00 PM  

    Let's unite on http://www.tamiljunction.com and create a lively online Tamil community and find new Tamil friends worldwide.

    http://www.tamiljunction.com is an effort to show the mightiness of Tamil people.

  2. அகநாழிகை // 9/02/2008 10:22:00 AM  

    உங்கள் பதிவுகள் என்னை போல கம்ப்யூட்டர் முழுமையாக தெரியாதவர்களுக்கு பயனாக உள்ளது. எனது பக்கத்தை புதிய டெம்ப்ளட் பதிவு செய்வது எப்படி என்று தெரிவிக்க முடியுமா?

CO.CC:Free Domain