கூகிள் மேப்-மேக்கர்

By: ஜீனோ கார்த்திக் | 8/29/2008 10:50:00 PM | | 2 Comment(s) »

கூகிள் மேப் இப்போது கூகிள் மேப் மேக்கர் என்ற புது சேவையைத் தருகிறது.  இதில் விக்கிமேப்பியாவைப் போல கூகிள் மேப்பில் உங்கள் தெரு பெயர், உங்கள் வீடு என்று எதை வேண்டுமானாலும் குறிக்கலாம்.  இது கூகிள் மேப்பின் சேவையை மேன்படுத்தவே இந்த சேவை.
http://www.google.com/mapmaker

2 Comment(s)

  1. தமிழ்நெஞ்சம் // 8/30/2008 10:44:00 AM  
  2. சு.லோகநாதன் // 8/30/2008 10:03:00 PM  

    உங்கள் தகவலுக்கு நன்றி

CO.CC:Free Domain